Hopp til innhald

  1. Home
  2. Sosiologi og sosialantropologiChevronRight
  3. Produksjon og arbeidChevronRight
  4. OrganisasjonsteoriarChevronRight
  5. Organisasjonsteoriar og arbeidsmiljøChevronRight
LearningPath
Du er no inne i ein læringssti

Introduksjon

Læringsmål:

  • kunne gjere greie for trekk ved nokre organisasjonsteoriar
  • vite kva som kjenneteiknar eit godt arbeidsmiljø
  • kunne sjå korleis organisasjonsteoriar påverkar arbeidsmiljø
  • forstå omgrepa organisasjon, organisasjonsteori og arbeidsmiljø