Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Læringsmål:

  • kunne redegjøre for trekk ved noen organisasjonsteorier
  • vite hva som kjennetegner et godt arbeidsmiljø
  • kunne se hvordan organisasjonsteorier påvirker arbeidsmiljø
  • forstå begrepene organisasjon, organisasjonsteori og arbeidsmiljø