Hopp til innhald

 1. Home
 2. Sosiologi og sosialantropologiChevronRight
 3. SosialiseringChevronRight
 4. Sosialisering i ulike kulturar og grupperChevronRight
 5. Bruk omgrepa og drøftChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåver og aktivitetar

Bruk omgrepa og drøft

Ordsky med omgrep knytte til sosialisering. Bilete.

Oppgåve 1

Skriv ein resonnerande tekst der du drøftar korleis sosialiseringsprosessen formar deg som menneske. Bruk fagomgrepa under i teksten.

 • sosialisering
 • sosiale grupper
 • normer
 • uformelle normer
 • formelle normer
 • samfunn
 • sosialiseringsarenaer
 • identitet
 • primærgruppe
 • referansegruppe
 • sekundærgruppe
 • sanksjonar
 • sjølvbilete
 • generaliserte andre
 • prefigurativ sosialisering
 • normsendar
 • sekularisering

Oppgåve 2

Refleksjonsoppgåve: Kan «gammal» teori vere eit nyttig verktøy når det gjeld å forstå og forklare samfunnsfenomen og prosessar i dagens samfunn? Kva kan vi lære av det?

Læringsressursar

Sosialisering i ulike kulturar og grupper