Hopp til innhald

  1. Home
  2. BiologiChevronRight
  3. Den unge biologenChevronRight
  4. Feltarbeid – for- og etterarbeidChevronRight
  5. Bruk av digitale kart i feltarbeidChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Bruk av digitale kart i feltarbeid

Denne videoførelesinga gir mange gode døme på korleis digitale karttenester kan vere nyttige under førebuingar til feltarbeid.

Videoførelesing om bruk av digitale karttenester under førebuingar til feltarbeid

Læringsressursar

Feltarbeid – for- og etterarbeid

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgåver og aktivitetar