Hopp til innhald

  1. Home
  2. Kokk- og servitørfag Vg2ChevronRight
  3. Menylære og dei ulike menytypaneChevronRight
  4. MenylæreChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Menylære

For å kunne komponere ein meny må ein ha ei forståing for korleis ein skal arbeide for at menyen skal bli teknisk vellykka. Menylære er ei innføring i det regelverket som blir brukt i menyarbeidet, både i Noreg og i det internasjonale kjøkkenet.

Selskapsoppdekking med en meny i midten. Foto.

I dette emnet vil du få ei innføring i menylære og menynøkkelen, som gir ein disposisjon for menyarbeidet og viser oss korleis og i kva rekkjefølgje vi bør setje saman rettane i ein meny.

Læringsressursar

Menylære