Hopp til innhald

  1. Home
  2. Kokk- og servitørfag Vg2ChevronRight
  3. Økonomi og salChevronRight
  4. Lover og reglarChevronRight
  5. Ergonomi i arbeidetChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Ergonomi i arbeidet

Ergonomi er meir enn variert og god kroppsbruk. Denne oppgåva skal ta for seg ergonomiske utfordringar i arbeidet, og kva ein kan gjere for å ta vare på helsa.

Kvinneleg kokk ber ein stabel med gryter. Foto.

I arbeidssamanheng er desse forholda viktige: Kva slags arbeidsutstyr ein brukar, utforminga av arbeidsplassen, korleis arbeidet blir utført, tilgjengelege hjelpemiddel, organisering av arbeidsoppgåver, syns-, støy- og klimaforhold, og arbeidsmiljøet.

For å ta vare på helsa bør ein ha kunnskap om korleis ein kan unngå belastingslidingar ved å bruke gode ergonomiske prinsipp.

Oppgåve

Klassen blir delt inn i grupper på fire. Kvar gruppe skal lage ei digital framstilling av ergonomiske utfordringar i arbeidet, anten på kjøkkenet eller i serveringssalen.

  • Gruppa kan velje å lage ein film, eller ein presentasjon med bilete.
  • Framstillinga skal vise praktiske døme på kva som som er god ergonomi, og kva som ikkje er god ergonomi.
  • Alle gruppene skal framføre arbeidet sitt for dei andre.

Læringsressursar

Lover og reglar