Hopp til innhald

 1. Home
 2. Kokk- og servitørfag Vg2ChevronRight
 3. Økonomi og salChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Økonomi og sal

Alle bedrifter som produserer og sel varer og tenester, gjer det for å tene pengar. Bedrifta må ha kontroll på kostnadene sine, og dei må kunne omsetje produktet ute i marknaden til ein akseptabel pris.

Betaling gjennomføres over en bardisk. Foto.

I dette emnet skal vi sjå på ulike måtar å prissetje eit produkt og ulike måtar å marknadsføre det på.

Emne

Økonomi og sal

 • I dette emnet vil du sjå korleis vi utarbeider ulike typar kalkylar, og korleis vi deler inn kostnadene.

 • Marknadsføring

  Dette emnet tek føre seg omgrepet marknadsføring, konkurransemidla og dei ulike salsstrategiane.

 • Lover og reglar

  Dette emnet vil ta føre seg dei enkelte lovene som er viktige i kokk- og servitørfaget.

 • Etikk og miljø

  Etisk tenking og arbeid er viktig for å jobbe for eit berekraftig samfunn og miljø.