Hopp til innhald

  1. Home
  2. Kokk- og servitørfag Vg2ChevronRight
  3. DrikkevarerChevronRight
  4. VinområdeChevronRight
  5. Médoc og GravesChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Médoc og Graves

Distriktet Médoc, som dei fleste reknar som det beste i Bordeaux, ligg nord for byen Bordeaux. I aust grensar det til elvane Garonne og Gironde. Médoc er kjend for å ha raudvinar av høgaste klasse. I vest ligg store furuskogar som beskyttar distriktet mot havet. Området har eit grusaktig jordsmonn.

Médoc

Vinområdet Bordeaux i Frankrike. Foto.

Det blir sagt at det berre er to vekstar som trivst her, furu og vinplantar. Médoc omfattar åtte kommunar, underappellasjonar, og vinane er klassifiserte i fem crus etter ein klassifikasjon frå1855 der dei forskjellige slotta blei klassifiserte etter kvalitet.

Distriktet Médoc, som dei fleste reknar som det beste i Bordeaux, ligg nord for byen Bordeaux, og i aust grensar det til elvane Garonne og Gironde. Médoc er kjend for å ha raudvinar av høgaste klasse. I vest ligg store furuskogar som beskyttar distriktet mot havet. Området har eit grusaktig jordsmonn. Det blir sagt at det berre er to vekstar som trivst her, furu og vinplantar. Médoc omfattar åtte kommunar, underappellasjonar, og vinane er klassifiserte i fem crus etter ein klassifikasjon frå1855 der dei forskjellige slotta blei klassifiserte etter kvalitet.

Premiers crus

Château Lafite-Rothschild Pauillac
Château Latour Pauillac
Château Margaux Margaux
Château Mouton-Rothschild Pauillac
Château Haut-Brion Pessac Léognan (Graves)

Deuxièmes crus 14 slott
Triosièmes crus 14 slott
Quantrièmes crus 10 slott
Cinquièmes crus 19 slott

I tillegg til desse har Médoc klassifikasjonen crus bourgeois.

Raudvinane frå Médoc er rike på tannin, fylde og bouquet og eignar seg godt til finare steikte retter av storfe.

bilde av En ansatt tar vin ut av en tønne i lageret til Chateau Laulan-Ducos i Médoc
En ansatt tar vin ut av en tønne i lageret til Chateau Laulan-Ducos, Médoc

Graves

Distriktet Graves grensar i nord til Médoc og ligg rundt byen Bordeaux og sørover. Jordsmonnet består av grus. Raudvinane liknar mykje på vinane i Médoc. Graves har dei same klassifiseringane som Médoc. Den beste kvaliteten finn vi i nord, medan dei lenger sørfrå ikkje heilt kan måle seg med kvalitetane frå Médoc.

Dei kvite vinane frå Graves blir produserte i heile området. Dei beste vinane er dei tørre som ofte har ein sevjeaktig karakter.

Raudvinane eignar seg til det same som vinane frå Médoc. Dei tørre kvitvinane eignar seg godt til fyldige fiskeretter (flatfisk, steikt eller kvitvinsdampa).

Læringsressursar

Vinområde

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff