Hopp til innhald

 1. Home
 2. Kokk- og servitørfag Vg2ChevronRight
 3. Råvarer og produksjonChevronRight
 4. FiskChevronRight
 5. Tillaging av fiskChevronRight
 6. Fisk tillagingsmetodar – temaoppgåveChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Fisk tillagingsmetodar – temaoppgåve

Dette er ei oppgåve der du må bruke kunnskapane dine om tillagingsmetodar for fisk og bruksområde for forskjellige typar fisk.

torsk

Målet med oppgåva er at du skal:

 • vise at du kan velje rett fisk til forskjellige tillagingsmetodar
 • vite kva som skjer med fisken ved bruk av forskjellig tillagingsmetodar
  • smak
  • konsistens

Informasjon til oppgåvene

De må planleggje oppgåvene slik at de kan jobbe med både den teoretiske og den praktiske oppgåva samtidig. Det er sett av ei undervisningsøkt på 7 timar til oppgåvene. De skal levere svaret etter avtale med læraren.

Teoretisk oppgave

Fiskedisk.

De skal lage ei oversikt over kva for typar fisk som eignar seg best til desse tillagingsmetodane:

 • posjert
 • luta
 • grava
 • raka
 • røykt
 • dampa
 • sylta
 • farse

Lag eit oversiktleg svar, for eksempel i ein tabell. Hugs å grunngi vala dykkar av tillagingsmetodar!

Praktisk oppgåve

Konsistens og smak

Kokk smaker på mat.

Klassa blir delt inn i grupper på 3 eller 4.

 • Etter avtale med læreren skal alle rettene serveres til prøvesmaking.
 • Hver gruppe skal skrive og levere inn hver sin rapport om hvordan de opplever konsistens og smak på fisken.
 • Som oppsummering av undervisningsøkten skal hver gruppe presentere en konklusjon etter smaksprøvene. Det er viktig at dere får frem hvordan dere opplever fiskens konsistens og smak.

Annen info:

Gruppe 1 lagar rømmesaus.

Gruppe 2 kokar poteter.

Gruppe 3 steikjer lauk.

Gruppe 4 dekkjer borda.

Mengder og tidspunkt for måltidet er etter avtale med læraren.

Gruppe 1

De får utlevert 600 g laksefilet.

 • 200 g skal steikjast i panne.
 • 200 g skal posjerast i court boullion.
 • 200 g skal dampast i kjele

Gruppe 2

De får utlevert 600 g torskefilet

 • 200 g skal steikjast i panne.
 • 200 g skal posjerast i court boullion.
 • 200 g skal dampast i kjele.

Gruppe 3

De får utlevert 200 g laksefilet, 200 g torskefilet og 200 g flyndrefilet.

 • 200 g flyndrefilet skal varmrøykjast.
 • 200 g torskefilet skal varmrøykjast.
 • 200 g laksefilet skal varmrøykjast.

Gruppe 4

De får utlevert 500 g laksefilet, 500 g hysefilet og 500 g torskefilet.

 • De skal lage fiskekaker av laksefileten.
 • De skal lage fiskekaker av torskefileten.
 • De skal lage fiskekaker av hysefileten.
Det er viktig at dere bruker samme oppskrift til alle dei tre fiskeslagene.

Læringsressursar

Tillaging av fisk