Hopp til innhald

  1. Home
  2. Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2ChevronRight
  3. Vekst og utvikling ChevronRight
  4. Kunnskap om funksjonshemmingarChevronRight
  5. Psykisk utviklingshemming ChevronRight
LearningPath
Du er no inne i ein læringssti

Introduksjon

Etter å ha jobba med denne læringsstien skal du:

 

  • ha kjennskap til diagnosar innanfor psykisk utviklingshemming
  • vurdere betydinga av rolla di som barne- og ungdomsarbeidar 
  • kunne planleggje aktivitetar tilpassa den enkelte sitt funksjonsnivå 
  • auke forståinga di rundt betydinga av respekt, toleranse, kommunikasjon og verdigheit i arbeidet ditt med personar med psykisk utviklingshemming.