Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

  Etter å ha jobbet med denne læringsstien skal du:

   

  • ha kjennskap til diagnoser innenfor psykisk utviklingshemming
  • vurdere viktigheten av rollen din som barne- og ungdomsarbeider 
  • kunne planlegge aktiviteter tilpasset den enkeltes funksjonsnivå 
  • øke forståelsen din rundt viktigheten av respekt, toleranse, kommunikasjon og verdighet i arbeidet ditt med personer med psykisk utviklingshemming.