Hopp til innhald

 1. Home
 2. Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2ChevronRight
 3. Vekst og utvikling ChevronRight
 4. Kunnskap om funksjonshemmingarChevronRight
 5. Om psykisk utviklingshemmingChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Om psykisk utviklingshemming

I denne filmen frå Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming kan du lære meir om kva det inneber å ha ei psykisk utviklingshemming.

Utfordringar til deg

 1. Forklar forskjellen på
  1. funksjonsnedsetjing
  2. funksjonshemming
  3. utviklingshemming
 2. Kvifor er det viktig å setje diagnosar på utviklingshemming?
 3. Kva blir meint med mental alder?
 4. Kvifor er det så viktig med fagkunnskap viss du skal jobbe med brukarar som har ei psykisk utviklingshemming?

Læringsressursar

Kunnskap om funksjonshemmingar