Hopp til innhald

 1. Home
 2. Design og håndverk Vg1ChevronRight
 3. VisualiseringChevronRight
 4. ArbeidsteikningChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Arbeidsteikning

Arbeidsteikningar er eit nødvendig utgangspunkt når noko skal produserast. Dei skal bokstavleg talt gi eit klart bilde av det som skal lagast, med mål og i målestokk.

Arbeidstegninger av industrielle detaljer. Foto.

Vi startar gjerne med lause skisser som vi utviklar vidare til klare og nøyaktige arbeidsteikningar som viser gjenstanden sett framanfrå, frå sida og ovanfrå. Ved å utvikle arbeidsteikningane skritt for skritt får du etter kvart fram den forma du vil at gjenstanden skal ha. Til slutt sit du med ei nøyaktig målsett teikning av produktet.

Arbeidsteikningar med mål kan ein bruke til å rekne bruken av materiale til eigne produkt, og dei kan vere til hjelp når ein skal visualisere eigne idéar ovanfor kundar eller andre medarbeidare.

Målestokk

Målestokk er det vi kallar forholdet mellom teikninga og gjenstanden som skal produserast. Namnet viser eigentleg til ein stokk eller stav med ein skala for måling av lengd. Når vi lagar ei arbeidsteikning, gjeld det å velje ein målestokk som det er praktisk å arbeide med.

Små gjenstandar kan teiknast i full storleik eller også forstørrast på arbeidsteikninga. Men for større gjenstandar vil det vere unyttig eller direkte umogeleg å lage arbeidsteikningar i full storleik. Då gjeld det å velje ein høveleg målestokk, og han bør vere oppgitt i heile tal som er lette å dele.

Digitale arbeidsteikningar

Rosa stol. Foto
Teikning i kombinasjon med digitale program.

Det finst i dag ei rekkje dataprogram som kan brukast til å lage digitale arbeidsteikningar. Du vil kunne lage ei teikning og rotere den på skjermen slik at du ser gjenstanden frå alle kantar. Det betyr at du har ei teikning der du kan velje å sjå gjenstanden rett framanfrå (oppriss), ovanfrå (grunnriss) eller frå sida (sideriss).

Du vil og kunne kombinere eigne teikningar med 3D modellar. Det er nesten ingen grenser for kva du kan gjere digitalt.

Læringsressursar

Visualisering

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

 • LearningPath

  Illustrasjonsfotografering

  Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Frå camera obscura til Instagram

  Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • Det er ikkje noko kjernestoff tilgjengeleg for oppgaver og aktiviteter.