Hopp til innhald

  1. Home
  2. Restaurant- og matfag Vg1ChevronRight
  3. Service og kommunikasjonChevronRight
  4. KommunikasjonChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Kommunikasjon

Sal av varer over disk i eit bakeri. Foto.

God kommunikasjon er viktig når ein seljar skal rettleie om og marknadsføre produkta sine. Å kunne halde ved lag ein god kommunikasjon er òg avgjerande for å ha eit godt arbeidsforhold til kollegaene sine.

Det er ikkje berre språket, men heile personen som er viktig i ein kommunikasjonsprosess. Stemme, blikk, ansiktsuttrykk, gestar og kroppsrørsler, berøring og fysisk avstand er andre middel vi tek bruker for å få fram bodskapen i det vi ønskjer å formidle.

Ein enkel kommunikasjonsmodell består av sendar, bodskap og mottakar. Vi skil òg mellom verbal og ikkje-verbal kommunikasjon.

Alt dette får du kunnskap om ved å lese fagstoff, gjere oppgåver og sjå videoar i dette emnet.

Læringsressursar

Kommunikasjon