Hopp til innhald

  1. Home
  2. Restaurant- og matfag Vg1ChevronRight
  3. Kosthald og helseChevronRight
  4. Kostråd og hjelpemiddel i kostplanleggingaChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Kostråd og hjelpemiddel i kostplanlegginga

For å hjelpe deg med å setje saman eit kosthald som er best mogleg, har myndigheitene komme med anbefalingar som byggjer på dei kunnskapane vi i dag har om kosthald og helse.

Noen av våre vanligste råvarer ligger på en benk. Foto.

Helsedirektoratet har gitt ut 12 kostråd som skal hjelpe den norske befolkninga med å halde oppe ei god helse og førebyggje livsstilssjukdommar. Det blir anbefalt at dei fleste, både barn, ungdommar, vaksne, ammande, gravide og eldre, følgjer desse råda.

Det finst ulike hjelpemiddel i kostplanlegginga, som kan hjelpe forbrukaren med å ta dei rette vala. I dette emnet får du kunnskap om dei offisielle hjelpemidla. Hjelpemidla rettleier deg i kva for matvarer du bør leggje inn i det daglege kosthaldet og mengdene av desse, medan i kostplanleggjaren kan du i tillegg rekne ut kva næringsstoff maten inneheld.

Læringsressursar

Kostråd og hjelpemiddel i kostplanlegginga