Hopp til innhald

  1. Home
  2. Restaurant- og matfag Vg1ChevronRight
  3. Kosthald og helseChevronRight
  4. KostrådChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Kostråd

Som yrkesutøvar i restaurant- og matfagbransjen vil du komme til å jobbe med kosthald i mange samanhengar. Du må derfor ha kunnskap om samansetninga i maten og om kroppen sine behov for næringsstoff.

Noen av våre vanligste råvarer ligger på en benk. Foto.

For å hjelpe deg med å setje saman eit kosthald som er best mogleg, har myndigheitene komme med anbefalingar som byggjer på dei kunnskapane vi i dag har om kosthald og helse. Helsedirektoratet har gitt ut 12 kostråd som skal hjelpe den norske befolkninga med å halde oppe ei god helse og førebyggje livsstilssjukdommar. Det blir anbefalt at dei fleste, både barn, ungdommar, vaksne, ammande, gravide og eldre, følgjer desse råda.

Læringsressursar

Kostråd