Hopp til innhald

  1. Home
  2. Restaurant- og matfag Vg1ChevronRight
  3. Kosthald og helseChevronRight
  4. Hjelpemiddel i kostplanleggingaChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Hjelpemiddel i kostplanlegginga

Kosthaldet verkar inn på risikoen for å utvikle sjukdommar som overvekt og fedme, type 2-diabetes, hjarte- og karsjukdommar, kreft, forstopping og karies. Eit feil samansett kosthald, eller overflod av mat kan føre til at ein får desse sjukdommane.

Kostsirkel. Foto.

Mat er drivstoffet til kroppen. Det er viktig å ete rett, det vil seie mat som inneheld næringsstoff som kroppen treng.

Det finst ulike hjelpemiddel i kostplanlegginga, som kan hjelpe forbrukaren med å ta dei rette vala. I dette emnet får du kunnskap om dei offisielle hjelpemidla. Hjelpemidla rettleier deg i kva for matvarer du bør leggje inn i det daglege kosthaldet og mengdene av desse, medan i kostplanleggjaren kan du i tillegg rekne ut kva næringsstoff maten inneheld.

Læringsressursar

Hjelpemiddel i kostplanlegginga

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter