Hopp til innhald

 1. Home
 2. Restaurant- og matfag Vg1ChevronRight
 3. Kosthald og helseChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Kosthald og helse

Kosthald og helse er tett knytte saman. Vi kan godt seie at maten vi et, påverkar helsa vår. Mange et alle måltida sine på ein institusjon eller på ein serveringsstad. Då er det spesielt viktig at dei som lagar maten, har kunnskap og tek medvitne val, slik at maten er sunn og næringsrik.

Kokk på restaurantkjøkken. Foto.

Eit sunt og variert kosthald som er basert på kosthaldsråda, vil vere med på å oppretthalde ei god helse. Du har kanskje høyrt om "fem om dagen"? Det er eitt av dei 12 kostråda vi er tilrådde å følgje for å førebyggje livsstilssjukdommar. Det finst også ein del andre merkeordningar som kan hjelpe deg som forbrukar med å ta riktige val, som brødmerking og nøkkelholsmerking.

I dette emnet vil du også få kunnskap om samanhengen mellom livsstilssjukdommar og kosthald, innhaldet av næringsstoff i maten, samt lære meir om ulike intoleransar og allergiar.

Emner

Kosthald og helse

 • Maten vi et er sett saman av næringsstoff. Desse næringsstoffa er vi heilt avhengige av for å vekse og utvikle oss, og for å halde ved lag ulike funksjonar i kroppen.

 • Ikke-energigivende næringsstoffer er en samlebetegnelse på næringsstoffer som ikke gir oss energi, men som likevel er livsnødvendige for oss.

 • Antioksidanter

  I dette emnet kan du lese mer om de viktige antioksidantene og hvilke matvarer som er gode kilder.

 • Spesialkost

  Mange personar har ein allergi eller intoleranse overfor éi eller fleire matvarer og må få servert spesialkost.

 • Kostråd

  Helsedirektoratet har gitt ut 12 kostråd som skal hjelpe den norske befolkninga med å halde oppe ei god helse og førebyggje livsstilssjukdommar.

 • Livsstilssjukdommar heng saman med korleis vi lever. Ved å ta sunne val, kan vi hindre at vi får ulike livsstilssjukdommar.

 • Mat og kultur

  Enkelte kulturer og religioner har egne regler for tillatt og forbudt mat. Norge har ulike mattradisjoner alt etter hvor i landet vi befinner oss.

 • Noreg er fleirkulturelt, og du kjem til å møte menneske med ulike ønske og behov for tilpassa mat. Religion, oppvekst og land er med på å påverke.