Hopp til innhald

 1. Home
 2. Restaurant- og matfag Vg1ChevronRight
 3. Hygiene og mattryggleikChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Hygiene og mattryggleik

I restaurant- og matfag må du heile tida tenkje på hygiene. Kunnskapen din og haldningane dine til hygiene er avgjerande for å kunne servere trygg mat. Vi har eigne lover og forskrifter for næringsmiddel som handlar om at vi ikkje skal utsetje oss sjølve eller andre for sjukdom gjennom mat/drikke.

To kokkar kuttar blomkål. Foto.

Vi kan skilje mellom ulike former for hygiene, men felles for dei alle er at vi kjempar mot mikroorganismane. Vi ønskjer ikkje at dei skadelege mikroorganismane skal øydeleggje maten vår eller gjere oss eller andre sjuke.

Emne

Hygiene og mattryggleik

 • Generell hygiene

  Det er nødvendig å ha både god personleg hygiene og god kjøkkenhygiene, for å unngå at bakteriar og andre mikroorganismar blømer opp.

 • Når du jobbar med mat, er det viktig at du har kontroll på alle farar og truslar som kan oppstå. HACCP er eit system som kan hjelpe deg med det.

 • Trygg mat

  Trygg mat er mat som ikkje inneheld helse- og miljøskadelege stoff. Internkontroll er bedrifta sine eigne rutinar for å sikre trygg mat.

 • Mikroorganismar er små levande organismar. Somme kan gjere oss sjuke, medan andre blir tilsette i eit produkt for å skape eit særpreg.