Hopp til innhald

 1. Home
 2. Restaurant- og matfag Vg1ChevronRight
 3. Hygiene og mattryggleikChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Hygiene og mattryggleik

Som yrkesutøvar i restaurant- og matfagbransjen må du heile tida tenkje på hygiene. Kunnskapen din om hygiene og haldningane dine kan vere av stor betyding for helsa til kollegaene og kundane dine.

Kutting av blomkål. Foto.

Vi kan skilje mellom ulike former for hygiene, men felles for dei alle er at vi kjempar mot mikroorganismane. Vi ønskjer ikkje at dei skadelege mikroorganismane skal øydeleggje maten vår, eller gjere oss eller andre sjuke.

Visste du at bakteriar ikkje veks og formerer seg viss dei ikkje har dei rette leveforholda? Korleis kan du lage ei hinderløype for bakteriar? Har du høyrt om internkontroll og Haccp? Alt dette, og det du treng av grunnleggjande kunnskap om hygiene, får du høyre om i dette emnet.

Emner

Hygiene og mattryggleik

 • Hygiene

  Det er nødvendig å ha både god personleg hygiene og god kjøkkenhygiene, for å unngå at bakteriar og andre mikroorganismar blømer opp.

 • Bakteriar og mikroorganismar

  Mikroorganismar er små levande organismar. Somme kan gjere oss sjuke, medan andre blir tilsette i eit produkt for å skape eit særpreg.

 • Trygg mat

  Trygg mat er mat som ikkje inneheld helse- og miljøskadelege stoff. Internkontroll er bedrifta sine eigne rutinar for å sikre trygg mat.

 • HACCP

  Når du jobbar med mat, er det viktig at du har kontroll på alle farar og truslar som kan oppstå. HACCP er eit system som kan hjelpe deg med det.