Hopp til innhald

  1. Home
  2. Restaurant- og matfag Vg1ChevronRight
  3. RåvarerChevronRight
  4. Korn og mjølChevronRight
  5. Grovt gir god helseChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Grovt gir god helse

Grovt brød er sunt, godt, raskt og lettvint. Studiar viser likevel at nordmenn ikkje får i seg nok kostfiber frå kornprodukt i samsvar med det helsestyresmaktene tilrår.

Smørbrød. Foto.

Grove kornprodukter gir metthet som varer, er bra for fordøyelsen og er dermed med på å opprettholde vektbalansen. Det å velge grove kornprodukter er viktig for å forebygge de store folkesykdommene som hjerte- og karsykdommer, kreft og diabetes type 2.

I Handlingsplan for betre kosthald i befolkninga (2007−2011) presenterer regjeringa tiltak for å fremje helse og førebyggje sjukdom gjennom eit sunnare kosthald. Eit av dei generelle måla for utviklinga av det norsk kosthaldet er «økt forbruk av grove korn- og brødvarer», ettersom det vil kunne vere med på å førebyggje sjukdom og fremje befolkninga si helse. Ei utfordring med måla frå handlingsplanen er å auke befolkninga si forståing for, kunnskap om og interesse for grove brød- og kornprodukt.

Vi et altfor lite fiber

Helsedirektoratet tilrår at vi bør få i oss 25−35 gram fiber kvar dag, og at 50−60 prosent av energien bør kome frå karbohydrat. Det gjennomsnittlege fiberinntaket er i dag på rundt 17 gram. Brød og korn står i ei gjennomsnittshushaldning for 25 prosent av det daglege energiinntaket.

Brød er ei av dei viktigaste kjeldene våre til fiber, karbohydrat og vegetabilske protein. Eit brød blir rekna som grovt når over halvparten av mjølmengda er sammale mjøl, heile korn eller kli. Grovt sammale mjøl har større partiklar enn fint sammale mjøl og har vist seg å ha opptil 25 prosent større effekt på tarmfunksjonen.

Grove kornprodukt er òg gode kjelder til B-vitamin og vitamin E. Dei er dessutan blant dei beste kjeldene til jarn og sink, som er nødvendige for kroppen sine funksjonar. Utmalingsgraden, det vil seie kor stor del av heile kornet som inngår i sluttproduktet, er avgjerande for kor mykje vitamin og mineral det finst i maten.

Opplysningskontoret for brød og korn skal saman med bakarane jobbe for auka forbruk av brød med rikt fiberinnhald slik at nordmenn enklare kan nå det daglege tilrådde fiberinntaket.

Læringsressursar

Korn og mjøl