Hopp til innhald

  1. Home
  2. Restaurant- og matfag Vg1ChevronRight
  3. Råvarer, tillaging og produksjonChevronRight
  4. Skaldyr og blautdyrChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Skaldyr og blautdyr

Noreg er kjent for å ha friske og gode skal- og blautdyr, og vi har kanskje dei beste råvarene i verda. Vi har ei lang kystlinje og moglegheiter for å fange mange ulike sortar. Skaldyr og blautdyr blir ofte nytta til fest og selskap og kan varierast på ei rekkje ulike måtar.

Skaldyr som er lagt opp på ei trefjøl. Foto.

Skaldyr og blautdyr inneheld ein del viktige næringsstoff, men vi et ei relativt beskjeden mengd frå denne gruppa, så det har lite å seie reint ernæringsmessig.

Råvarene frå denne gruppa fell inn under nemninga lettskjemd mat, og ein stiller derfor strenge krav til oppbevaring og behandling. I emnet får du meir kunnskap om dette, og du lærer om dei ulike artane, næringsinnhaldet i dei og korleis ein lagar til skal- og blautdyr.

Læringsressursar

Skaldyr og blautdyr