Restaurant- og matfag Vg1

 1. Home
 2. Restaurant- og matfag Vg1ChevronRight
SubjectEmne

Emner

Filter

 • Tillaging og produksjon

  Som kokk bør ein kjenne til dei grunnleggjande tillagingsmetodane og inndelinga av både kald- og varmmat.

 • Råvarer

  For å lage god mat kreves det råvarer med riktig kvalitet. Dette krever at fagarbeider må kunne tilberede, og bruke de ulike råvarene.

 • Hygiene

  Vi kan skille mellom ulike former for hygiene, men felles for dem alle er at vi kjemper mot mikroorganismene.

 • Servering og drikkevarer

  Servitøren må ha brei kunnskap om alt frå å klargjere restauranten til servering og kunnskap om mat og drikkevarer.

 • Kosthold og helse

  Mange spiser alle måltidene på en institusjon eller på et spisested, og da er det spesielt viktig å ha kunnskap, om å kunne lage sunn og næringsrik mat.

 • Service og kommunikasjon

  Gjester har forventninger om å bli møtt med en god service, og service er avhengig av en god kommunikasjon.

 • Avfall og miljø

  Mange av vala vi gjer, kan ha uheldige følgjer for natur og miljø. I matbransjen kan vi verne miljøet ved å velje rett emballasje.

 • Etikk

  Ein kan reise mange etiske spørsmål i det daglege arbeidet. Kunnskap er ein viktig føresetnad for å gjere riktige etiske vurderingar.

 • HMS og førstehjelp

  I matfagbransen kan man bli utsatt for ulike farer, som kan føre til store og livstruende skader. Det er derfor nødvendig å ha en god internkontroll.

 • Yrke i bransjen

  Som yrkesfagarbeidar innan matfaga har du ei svært viktig rolle med å lage og servere trygg og næringsrik mat til næringar og verksemder.

 • Forslag til årsplan

  Forslag til årsplan for faga Bransje, fag og miljø, Kosthald og livsstil og Råstoff og produksjon. Emnet Hygiene har eigen årsplan.

Nyheitsbrev

Hald deg oppdatert. Abonnér på siste nytt frå NDLA.

Facebook