Hopp til innhald

  1. Home
  2. Transport og logistikkChevronRight
  3. Emballering og klargjøringChevronRight
  4. Emballasje som vernar mot statisk elektrisitetChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Emballasje som vernar mot statisk elektrisitet

Følsom elektronikk trenger antistatisk emballasje (ESD-emballasje).

FooterHeaderIconFooter iconLK06
Store pakker på transportbånd. foto.

Elektrostatiske utladingar kan skade elektronikk og føre til gneistedanningar.

Slike ladingar kan byggjast opp i din eigen kropp og deretter bli utladd i kontakt med eit anna objekt, til dømes ein elektronikk-komponent.

Produkt som ikkje toler elektrostatiske utladingar, vil ofte vere merkte med symbolet du ser ved å trykke på lenka i margen.

Du kan unngå elektrostatiske utladingar på to måtar:

  1. Du kan lade ut den statiske elektrisiteten i kroppen din før du rører elektroniske komponent, ved å ta på eit jorda metallobjekt. Sidan elektrostatiske utladingar skaper gneistedanning under sjølve utladinga, skal tankbilar med brennbare væsker alltid jordast før tappinga tek til.
  2. Du kan pakke følsam elektronikk i antistatisk emballasje. Om du kjøper ein pc eller ein mobiltelefon, vil du sjå at desse er emballerte med antistatisk plast.
Sist oppdatert 07.12.2018
Tekst: Gunnar Ottesen (CC BY-SA)
Rettshavarar: NKI Forlaget og Amendor AS

Læringsressursar

Emballering og klargjøring

MenuBook

Fagstoff

MenuBook

Oppgåver og aktivitetar

MenuBook

Vurderingsressurs