Hopp til innhald

  1. Home
  2. Transport og logistikkChevronRight
  3. Emballering og klargjøringChevronRight
  4. Emballasje som vernar mot statisk elektrisitetChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Emballasje som vernar mot statisk elektrisitet

Følsom elektronikk trenger antistatisk emballasje (ESD-emballasje).

Store pakker på transportbånd. foto.

Elektrostatiske utladingar kan skade elektronikk og føre til gneistedanningar.

Slike ladingar kan byggjast opp i din eigen kropp og deretter bli utladd i kontakt med eit anna objekt, til dømes ein elektronikk-komponent.

Produkt som ikkje toler elektrostatiske utladingar, vil ofte vere merkte med symbolet du ser ved å trykke på lenka i margen.

Du kan unngå elektrostatiske utladingar på to måtar:

  1. Du kan lade ut den statiske elektrisiteten i kroppen din før du rører elektroniske komponent, ved å ta på eit jorda metallobjekt. Sidan elektrostatiske utladingar skaper gneistedanning under sjølve utladinga, skal tankbilar med brennbare væsker alltid jordast før tappinga tek til.
  2. Du kan pakke følsam elektronikk i antistatisk emballasje. Om du kjøper ein pc eller ein mobiltelefon, vil du sjå at desse er emballerte med antistatisk plast.

Læringsressursar

Emballering og klargjøring

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs