1. Home
  2. Transport og logistikkChevronRight
  3. ForsikringChevronRight
  4. TransportforsikringChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Transportforsikring

Her lærer du hvordan du går fram for å fullverdiforsikre varer under transport.

For å sikre oss full erstatning ved skade på last, må vi tegne en transportforsikring
For å sikre oss full erstatning ved skade på last, må vi teikne ei transportforsikring.

For kostbare varer vil godsansvarsforsikringane til transportøren normalt ikkje dekkje det tapet som oppstår dersom vara blir skadd eller går tapt under transport.

For å sikre oss full erstatning i slike tilfelle må vi teikne ei transportforsikring. Vi kontaktar då eit skadeforsikringsselskap og oppgir verdien på vara vi ønskjer å forsikre. Deretter betaler vi den forsikringspremien forsikringsselskapet krev.

Læringsressursar

Forsikring

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs