Hopp til innhald

  1. Home
  2. Transport og logistikkChevronRight
  3. BransjelæreChevronRight
  4. YrkesetikkChevronRight
  5. Kollektive transporttilbodChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåver og aktivitetar

Kollektive transporttilbod

Myndigheitene våre oppfordrar oss til å køyre kollektivt. Formålet er først og fremst å spare miljøet.

Oppgåver

  1. Kva for kriterium må vere på plass for at vi skal rekne transporttilbodet for kollektivt?

  2. Kva kallar vi transporten dersom desse kriteria ikkje er oppfylte?

  3. Kva for kollektive transporttilbod kjenner du til?

Læringsressursar

Yrkesetikk