Hopp til innhald

  1. Home
  2. Praktisk matematikkChevronRight
  3. GeometriChevronRight
  4. Mangekantar og sirklarChevronRight
  5. FirkantarChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Firkantar

Lær deg skilnaden på dei ulike typane av firkantar!

2.2.2

Teikn og beskriv:

Eit trapes

vis fasit
Trapes. Illustrasjon.

Trapeset er ein firkant.

Minst to sider er parallelle.

Eit parallellogram

vis fasit
Parallellogram. Illustrasjon.

Parallellogrammet er ein firkant.

Motståande sider er parallelle.

Eit rektangel

vis fasit
Rektangel. Illustrasjon.

Rektangelet er ein firkant.

Alle vinklane er 90°.

Ein rombe

vis fasit
Rombe. Illustrasjon.

Romben er ein firkant.

Alle sidene er like lange.

Eit kvadrat

vis fasit
Kvadrat. Illustrasjon.

Kvadratet er ein firkant

Alle vinklane er 90°.

Alle sidene er like lange.

Læringsressursar

Mangekantar og sirklar