Hopp til innhald

  1. Home
  2. Praktisk matematikkChevronRight
  3. Lineære funksjoner – simuleringer og spillChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Simulering

Lineære funksjoner – simuleringer og spill

Her kan du lære meir om lineære funksjonar ved å prøve simuleringane og spelet nedanfor.

Oppgåve

  1. Trykk på den første simuleringa (stigningstal). Flytt på punkta. Observer korleis utrekninga til høgre, av stigningstalet, endrar seg.
  2. Endre på utrekninga ved å trykke grøn eller rosa pil opp eller ned. Observer korleis punkta flyttar seg når du trykker.

Tips til spelet

  • Begynn med nivå 1.
  • I nokre av oppgåvene skal du plassere ei linje på rett stad. Dette gjer du ved å flytte på eitt eller begge punkta på linja. Ver merksam på at punkta berre kan ha x- og y-koordinatar som har heile tal. Det betyr til dømes at det ikkje er alltid du kan plassere punkta på ein av koordinataksane.

Læringsressursar

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter