Hopp til innhald

  1. Home
  2. Praktisk matematikkChevronRight
  3. Funksjonar i praksisChevronRight
  4. Lineære funksjoner – simuleringer og spillChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Simulering

Lineære funksjoner – simuleringer og spill

Her kan du lære meir om lineære funksjonar ved å prøve simuleringane og spelet nedanfor.

Oppgåve

  1. Trykk på den første simuleringa (stigningstal). Flytt på punkta. Observer korleis utrekninga til høgre, av stigningstalet, endrar seg.
  2. Endre på utrekninga ved å trykke grøn eller rosa pil opp eller ned. Observer korleis punkta flyttar seg når du trykker.

Tips til spelet

  • Begynn med nivå 1.
  • I nokre av oppgåvene skal du plassere ei linje på rett stad. Dette gjer du ved å flytte på eitt eller begge punkta på linja. Ver merksam på at punkta berre kan ha x- og y-koordinatar som har heile tal. Det betyr til dømes at det ikkje er alltid du kan plassere punkta på ein av koordinataksane.

Læringsressursar

Funksjonar i praksis

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter