Hopp til innhald

Teknikk og industriell produksjon

 1. Home
 2. Teknikk og industriell produksjonChevronRight
SubjectEmne

Emner

Filter

 • Det er viktig å vite kva som skjer i ein produksjon – frå råstoff til ferdig produkt.

 • Materiallære

  Kunnskap om eigenskap, omarbeiding og bruk av material, har gjennom tidene vore grunnlag for framstilling av forskjellige konstruksjonar og produkt.

 • Teknikk

  I alle dei tekniske yrka må vi ha kunnskap om maskiner og ulike typar reiskap. Både utstyr og bygningar treng ettersyn og vedlikehald.

 • Maskinelement

  Ein maskin består av mange ulike komponentar, og vi kallar gjerne dei ulike mekaniske delane maskinelement.

 • Korleis oppstår elektrisitet? Kva kan den brukas til, og korleis? Kva er spenning og resistans, og kva har Ohms lov med elektrisitet å gjere?

 • Pneumatikk

  Pneumatikk er overføring av kraft og rørsle ved hjelp av trykkluft. Med pneumatiske arbeidselement meiner vi maskinar eller utstyr som utfører sjølve arbeidet.

 • Hydraulikk

  Med hydraulikk meiner vi overføring av krefter ved hjelp av væske. Her skal vi avgrense det til å sjå på oljehydraulikk, men det kan òg nyttast andre væsker.

 • Dokumentasjon

  Dokumentasjon er ei skriftleg stadfesting av noko som er utført.

 • Som regel visualiserer vi eit uferdig produkt ved hjelp av bilete, anten i form av ein fysisk modell, i form av foto eller video eller i form av teikningar.

 • For at vi skal kunne forstå og byggje maskindelar eller store byggkonstruksjonar, treng vi teikningar for samarbeid og deling i 2D- eller 3D-visningar.

 • For at vi skal kunne forstå og bygge maskindelar eller store byggkonstruksjonar, treng vi teikningar for samarbeid og deling, i 2D- eller 3D-visningar.

 • Flytskjema

  På den same måten som kart og kompass hjelper oss å navigere i ukjent terreng, lærer flytskjemaa oss prosessane å kjenne før vi går ut i fabrikken.

 • P&ID er ei forkorting for “Piping and Instrumentation Diagram”. Dette er eit skjema som viser mange detaljar om prosess- og instrumenteringsutstyret.

 • Kvalitetsarbeid

  Kvalitetsarbeid handlar om å levere produktet eller tenesta i sånn at det tilfredsstiller kundane sine forventningar til bedrifta.

 • Lette køyretøy

  Ein bilmekanikar for lette køyretøy feilsøkjer, utfører service og reparerer bilar.

 • Helse, miljø og tryggleik (HMT) er viktig for alle bedrifter. Ein triveleg, trygg og sikker arbeidsplass er eit godt utgangspunkt, og for lønnsemd.

Om teknikk og industriell produksjon

Elev bruker vinkelkutter. Cinemagraf. Foto.

Om teknikk og industriell produksjon

Likar du å teikne eller å byggje noko? Likar du bilar og maskiner? Faget teknikk og industriell produksjon er inngangen til eit stort fagområde. Det omfattar 3D-teikning, robotisering og automasjon, oljeboring, lastebil og buss, og datastyrte skjere- og sveisemaskiner.

Nyheitsbrev

Hald deg oppdatert. Abonnér på siste nytt frå NDLA.

Twitter

Facebook