Hopp til innhald

Kroppsøving

 1. Home
 2. KroppsøvingChevronRight
SubjectEmne

Emner

Filter

 • Basistrening

  I emnet basistrening ser vi på blant anna styrke og uthald, og øvingar ein kan bruke for å trene desse eigenskapane.

 • Treningsplanlegging

  Ein treningsplan kan hjelpe deg til å trene effektivt, nå måla dine, og få tida til å strekkje til.

 • Treningsplanlegging VG3

  I dette emnet vil du finne lærestoff knytt til planlegging, gjennomføring og vurdering av ein treningsperiode.

 • Helse og livsstil

  Kva livsstil vi har, er eit resultat av kva moglegheiter vi har å velje mellom, og kva val vi gjer.

 • Fair play

  Fair play handlar om at når du deltek, så har du respekt for med- og motspelarar, reglar og dommarar.

 • Idrettar

  I dette emnet får du eit innblikk i ulike idrettar, med eit utval teknikkar, spelereglar, øvingar og spelvariantar.

 • Dans

  Dans er noko som får oss til å tenkje på rytmar og regelbundne rørsler med kroppen. Dansen har følgt oss til alle tider og finst hos alle folkeslag.

 • Friluftsliv

  Friluftsliv og idrett er i nær slekt.

 • Treningsøvelser

  Det er mange forskjellige måtar å trene på, ein kan variere med metode, utstyr og intensitet. Her er nokre idéar til ulike øvingar du kan bruke.

Om kroppsøvingsfaget

Kvinne trener styrke og spenst. Foto.

Om kroppsøvingsfaget

Kroppsøvingsfaget skal inspirere til ein fysisk aktiv livsstil og gi eit utgangspunkt for livslang rørsleglede. Du skal utvikle kompetanse gjennom eit breitt utval av leik og aktivitetsformer, og tileigne deg kunnskap om trening, livsstil og helse.

Nyheitsbrev

Hald deg oppdatert. Abonnér på siste nytt frå NDLA.

Facebook