Hopp til innhald

 1. Home
 2. Helse- og oppvekstfag Vg1ChevronRight
 3. VelferdsstatenChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Velferdsstaten

Velferdsstaten er kjenneteikna ved at han skal sikre alle lik rett til velferdsgode. I Noreg er velferdsstaten finansiert gjennom skattlegging, og dei fleste offentlege ytingane er gratis eller pålagde ein eigendel. Som fagarbeidar skal du kjenne til rettar og moglegheiter befolkninga har.

Produktivitet. Blidet viser en mann ved PC og rundt er det figurer av tabell, tannhjul, grafer. Ilustrasjon.

Emner

Velferdsstaten

 • Velferdssamfunnet

  Eit velferdssamfunn blir hovudsakleg finansiert ved at alle betaler skatt og avgifter til staten. Det norske velferdssamfunnet blir kalla ein velferdsstat.

 • Oppvekstsektoren

  Oppvekstsektoren omfattar skule, SFO, barnehage og andre instansar og tilbod der barn og unge held til.

 • Helse- og sosialsektoren

  Helse- og sosialsektoren gir innbyggjarane kommunale omsorgstenester, helsetenester og sosiale tenester. NAV-kontora har ansvaret for dei sosiale tenestene.

 • Trygdesystemet NAV

  NAV er ei forkorting for arbeids- og velferdsforvaltninga, og det er lokale NAV-kontor i alle norske kommunar.