Hopp til innhald

  1. Home
  2. Helse- og oppvekstfag Vg1ChevronRight
  3. UtviklingChevronRight
  4. Ulike føresetnader for utviklingChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Ulike føresetnader for utvikling

Vi utviklar oss heile livet, og nokre treng meir støtte og rettleiing enn andre. Nokre har medfødde utfordringar, andre har fått dei etter sjukdom eller ulykke.

Gut hjelper mann i rullestol med å ta på sko. Foto.

Vi menneske utviklar oss ulikt på mange område. I nokre tilfelle kan det vere svikt i den mentale utviklinga. Andre gonger kan det vere svikt i den fysiologiske utviklinga. Dette kan utgjere forskjellige utviklingsmønster eller nedsette funksjonar.

Menneske med nedsett funksjonsevne vil ofte i stor grad ha behov for hjelpemiddel i kvardagen sin. Universell utforming og hjelpemiddel, både digitale og anna utstyr, vil vere viktige å få for å bli mest mogleg sjølvhjelpen. Som fagarbeidar skal du gjere deg kjent med ulike hjelpemiddel, søkjeprosess og rettleiing rundt nye middel saman med ein brukar.

Læringsressursar

Ulike føresetnader for utvikling