Hopp til innhald

  1. Home
  2. Helse- og oppvekstfag Vg1ChevronRight
  3. Kosthald og ernæringChevronRight
  4. MatvaregruppeneChevronRight
  5. SaltChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Salt

Saltinnhaldet i kosten vår er omtrent det dobbelte av kva som er tilrådd. Mykje av saltet i norsk kosthald kjem frå halv- og heilfabrikat.

I mange matvarer er det mykje salt som framhevar andre smakar. Skjult salt finst i mykje halvferdig mat og i ferdigmat. Mat laga frå botnen av er ofte eit betre alternativ når vi skal avgrense saltinntaket. Lær deg å lese næringsinnhaldet på maten du kjøper.

Tillaging av mat for andre

Skal du lage mat for andre, er det viktig at du nyttar ingrediensar som ikkje inneheld for mykje salt. Det er mange grønsaker, urter og krydder som gir gode smakar. Du skal ha kunnskap om næringsinnhald i ulike ferdigprodukt, krydderblandingar og tørrvarer. Dette fordi du skal bidra i arbeidet med gode helsefremjande val i samarbeid med dei du jobbar med.

Tiltaksplan for reduksjon av saltinntak

Helsedirektoratet har laga ein tiltaksplan for å redusere saltinntaket i befolkninga. I tiltaksplanen står det at å redusere saltinntak er eit av dei mest effektive tiltaka for å førebyggje høgt blodtrykk og hjarte- og karsjukdommar. Målet med det helsefremjande arbeidet er at heile befolkninga skal redusere saltinntaket.

Utfordringar til deg

  1. Les Helsedirektoratets kostråd om salt og om salt på Matportalen (lenkjer nedst på sida). Ta notat av det du les.
  2. Kvifor er det så viktig å redusere saltinnhaldet i kosten?
  3. Gi døme på korleis du kan redusere saltinnhaldet i kosten.
  4. Gå saman i grupper og finn oppskrifter der de reduserer saltinnhaldet. Bruk tips frå Matportalen og Helsedirektoratet og din eigen kreativitet når de endrar oppskriftene. Lag matrettene og vurder resultatet.
  5. Kvifor bør vi vere ekstra merksame på saltinnhaldet i kosten til små barn?

Kjelde

Helsedirektoratet. (2019, 7. mars). Oppfordrer folk til å halvere saltinntaket. Henta frå https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/oppfordrer-folk-til-a-halvere-saltinntaket

Læringsressursar

Matvaregruppene