Hopp til innhald

  1. Home
  2. Helse- og oppvekstfag Vg1ChevronRight
  3. Kommunikasjon og relasjonChevronRight
  4. Profesjonell kommunikasjonChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Profesjonell kommunikasjon

Som fagarbeidar i helse- og oppvekstsektoren blir det stilt krav til dine kommunikasjonsevner. Du skal kunne uttrykkje deg godt skriftleg og munnleg. Du skal også vere eigna til jobben ved å vise at du kan handtere konfliktar på ein god måte.

Helsepersonell snakkar med to voksne og to barn som sit på eit venterom. Foto.

Profesjonell kommunikasjon er viktig gjennom heile yrkeslivet, og du må vere open for å ta imot rettleiing og kunnskap i ulike situasjonar. Det er ein føresetnad for offentleg omsorgsarbeid at ein hjelper og legg til rette for at alle får den informasjonen dei treng.

Læringsressursar

Profesjonell kommunikasjon