Hopp til innhald

  1. Home
  2. Helse- og oppvekstfag Vg1ChevronRight
  3. KommunikasjonChevronRight
  4. Profesjonell kommunikasjonChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Profesjonell kommunikasjon

Som fagarbeidar i helse-, oppvekst- og sosialsektoren blir det stilt krav til kommunikasjon. Du skal kunne uttrykkje deg godt skriftleg og munnleg. Du skal også vere eigna til jobben ved å vise at du kan handtere konfliktar på ein god måte.

Helsepersonell snakker med to som sitter på venterommet. Foto.

Profesjonell kommunikasjon er viktig gjennom heile yrkeslivet, og du må vere open for å ta imot rettleiing og kunnskap i ulike situasjonar. Det er ein føresetnad for offentleg omsorgsarbeid at ein hjelper og legg til rette for at alle får den informasjonen dei treng. Brukarar av helse-, sosial- og oppvekstsektoren skal få oppleve tilfredsstillande kommunikasjon og informasjon.

Læringsressursar

Profesjonell kommunikasjon

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff