Hopp til innhald

  1. Home
  2. Helse- og oppvekstfag Vg1ChevronRight
  3. KommunikasjonChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Kommunikasjon

Menneskeleg kommunikasjon kan gå føre seg på ulike måtar og har som mål at kvart individ får formidla sine tankar og behov. Det kan gå føre seg språkleg (verbalt) og ikkje-verbalt ved hjelp av kroppsspråk eller for eksempel lydar, peiking eller augekontakt.

Kommunikasjon

Emner

Kommunikasjon

  • Kommunikasjonsprosessen

    Ein kommunikasjonsprosess kan forklarast med at det skjer ein kommunikasjon mellom sendar og mottakar.

  • Profesjonell kommunikasjon

    Som fagarbeidar i helse-, oppvekst- og sosialsektoren blir det stilt krav til kommunikasjon. Du skal kunne uttrykkje deg godt skriftleg og munnleg.