Hopp til innhald

  1. Home
  2. Helse- og oppvekstfag Vg1ChevronRight
  3. Hygiene og smitteChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Hygiene og smitte

For å unngå sjukdom og lidingar i befolkninga er det viktig med eit godt smitte- og hygienevern. Som fagarbeidar i helse-, oppvekst- og sosialsektoren har du eit ekstra ansvar for at lover og reglar blir følgde nøye.

Hygiene og smitte

Emner

Hygiene og smitte

  • Grunnleggjande hygiene

    Grunnleggjande hygiene er viktig for å førebyggje sjukdom og lidingar i befolkninga.