Hopp til innhald

 1. Home
 2. Helse- og oppvekstfag Vg1ChevronRight
 3. FolkehelsearbeidChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Folkehelsearbeid

Folkehelsearbeid handlar om å førebyggje at menneske blir fysisk eller psykisk sjuke. Det er også eit mål å styrkje helsa i befolkninga. Helseomgrepet kan bli ein positiv ressurs i møte med små og store utfordringar vi møter i kvardagen.

Folkehelse.

Emner

Folkehelsearbeid

 • Kva er god helse?

  Kva er god helse for deg, og er god helse forskjellig frå menneske til menneske?

 • Livsstil, helse og sjukdom

  I dette emnet får du kjennskap til nokre av dei mest vanlege sjukdommane i befolkninga.

 • Informasjon og reklame

  Det er viktig å skilje informasjon frå reklame og journalistikk frå forsking. Som fagarbeidar må du handtere dette.