Hopp til innhald

 1. Home
 2. Helse- og oppvekstfag Vg1ChevronRight
 3. Helse og livsstilChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Helse og livsstil

Helsa di blir påverka av kva for livsstil du vel. Som fagarbeidar skal du bidra til å fremje ein aktiv og sunn livsstil og rettleie brukarane av helse- og oppveksttenester til å gjere gode val for si eiga helse.

Jente som står på hendene utandørs ein solfylt dag. Foto.

Som fagarbeidar må du ha kunnskap om korleis dei vala du gjer når det gjeld livsstil, påverkar helsa di. I dette emnet kan du lære om samanhengen mellom helse og livsstil slik at du kan rettleie brukarane til å ta gode helseval.

Emne

Helse og livsstil

 • Helse

  For å kunne rettleie brukarar til å gjere gode helseval er det nyttig å reflektere over di eiga helse og din eigen livsstil.

 • Livsstil

  Helsa di blir påverka av kva livsstil du vel, og livsstilen din blir påverka av korleis helsa di er.

 • Aktivitet

  Fysisk aktivitet er viktig for alle uansett funksjonsnivå. Det kan vere enkel mosjon eller det kan vere aktivitet som gjer at pulsen stig.

 • Ergonomi

  Ergonomi handlar om den tilpassinga ein må gjere på ein arbeidsstad til det beste for ein arbeidstakar.