Hopp til innhald

  1. Home
  2. Helse- og oppvekstfag Vg1ChevronRight
  3. Etikk i arbeidetChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Etikk i arbeidet

Etikk handlar om kva slags haldningar og verdiar du har, og som framtidig fagarbeidar skal du utvikle desse. Du får utfordringar gjennom utdanninga di som skal gjere deg bevisst på framtidige val og refleksjonar.

Siluett av person foran tavle med piler i ulike retninger. Illustrasjon.

Emner

Etikk i arbeidet

  • Etisk medvit og refleksjon

    I arbeid med menneske er etisk medvit og refleksjon avgjerande for å kunne gi god omsorg, rettleiing og behandling.

  • Yrkesetikk

    Når du skal vere ein profesjonell yrkesutøvar, er det viktig å kunne vurdere kva som er rett og gale i ulike situasjonar. Dette gjeld uansett kva for eit yrke du har.