Hopp til innhald

  1. Home
  2. Salg, service og sikkerhet Vg2ChevronRight
  3. BrannvernChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Brannvern

Brannvesenet definerer brann som varme og røyk som ikkje er under kontroll. I dette emnet lærer du om brannårsaker, brannvern, branninstruks og brannsløkking.

Brannvesen

Brannvern og brannsikkerheit på arbeidsplassen er viktig. Arbeidsgivar har eit ansvar for brannsikkerheita på arbeidsplassen, og for at alle tilsette er best mogleg førebudd på brann. Brannvern er styrt av lover og forskrifter, noko du óg vil få kjennskap til i dette emnet.

Læringsressursar

Brannvern