Hopp til innhald

  1. Home
  2. Salg, service og sikkerhet Vg2ChevronRight
  3. RekneskapsanalyseChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Rekneskapsanalyse

Ein rekneskapsanalyse er ein gjennomgang av rekneskapen for å få ein oversikt over den økonomiske tilstanden og utviklinga i bedrifta. Dette gjer vi ved å berekne såkalla nøkkeltal. Nøkkeltal er forholdstal som seier noko om den økonomiske situasjonen.

Analyse av økonomien. Foto.

Ein rekneskapsanalyse tek gjerne utgangspunkt i rekneskapen for det siste året og rekneskapen for året før det, slik at vi kan samanlikne dei to åra opp mot kvarandre.

Vi foretar ein rekneskapsanalyse ved å sjå på dei mest brukte nøkkeltala frå tre kategoriar – lønnsemd, likviditet og finansiering.

Thorgeir Røer ved Gol vidaregåande skule har laga ein kort introduksjonsfilm til temaet.

Læringsressursar

Rekneskapsanalyse