Hopp til innhald

  1. Home
  2. Salg, service og sikkerhet Vg2ChevronRight
  3. ProduktkalkylarChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Produktkalkylar

Prisen er det kunden betaler for eit produkt, og kalkyle er framgangsmåten vi bruker for å fastsetje denne prisen. Her lærer du kvifor eigenskapar ved ei bedrift påverkar val av kalkylemetode.

Utskrift fra en regnemaskin. Foto.

I dette emnet skal vi sjå på korleis prisen kan setjast for ei typisk handelsbedrift, ei produksjonsbedrift og ei tenesteytande bedrift.

Læringsressursar

Produktkalkylar