Hopp til innhald

  1. Home
  2. Salg, service og sikkerhet Vg2ChevronRight
  3. SalsprosessenChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Salsprosessen

Det er vanleg å tenkje seg at ein seljar kan styre salet gjennom ein systematisk prosess i fleire fasar eller steg – ein såkalla salsprosess. Dersom vi skal gode seljarar, må vi forstå korleis eit sal går føre seg, og yte vårt beste på kvart steg i prosessen.

Smilende dame med headsett på hode, tommelen opp og en liten handlevogn i den ene hånden

Dei fem stega i salsprosessen

Det er ulike meiningar om kor mange steg salsprosessen inneheld. Det viktigaste er at du skjønner at han inneheld nokre fasar før vi sel, når vi sel, og etter at vi har selt. Her har vi valt å dele prosessen inn i fem steg:

Bedriftsmarknaden

I dette temaet tar vi for oss salsprosessen på bedriftsmarknaden. Salsprosessen på forbrukarmarknaden blei gjennomgått på Vg1.

Læringsressursar

Salsprosessen