Hopp til innhald

 1. Home
 2. Naturfag PåbyggChevronRight
 3. Nyttig frå naturfagChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Nyttig frå naturfag

Her finn du nyttige ressursar som du kan få bruk for i fleire av emna i naturfag, og som ikkje høyrer heime i eit særskild fagområde.

Gutt og jente sitter på et bord og ser på en tablet. Foto
Bruk digitale ressurser i faget!

Emne

Nyttig frå naturfag

 • Verktøy

  Her finn du malar, oppslagsverk og andre ressursar du kan bruke i naturfag, uavhengig av kva for emne du jobbar med.

 • Årsplanar

  Her finn du forslag til årsplanar for studieførebuande, yrkesfag og påbygging til generell studiekompetanse.

 • Læringsråd

  I naturfag skal du lære mange nye omgrep og kunne forklare og forstå korleis ting heng saman. Her får du tips som kan gjere det lettare å lære naturfag.

 • Eksamen

  Her finn du informasjon om korleis eksamen i naturfag blir gjennomført, og tips til korleis du kan førebu deg.

 • Demoforsøk

  Her finner du ei samling med forsøk som kan skape engasjement og undring.