Hopp til innhald

 1. Home
 2. NaturfagChevronRight
 3. Energi for framtidaChevronRight
 4. Hydrogen – energi for framtida?ChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Hydrogen – energi for framtida?

Hydrogen kan brukast som drivstoff i brenselceller og gi straum til bilar, tungtransport, bussar og tog.

Hydrogen som framtidas drivstoff?

Hydrogen har vore ein lovande kandidat som framtidas drivstoff i fleire år allereie. Til tross for dette er hydrogen framleis lite brukt. Kvifor er det slik?

Når hydrogen forbrenn, frigjerast berre energi og vatn. For å avgjere om hydrogen er ein miljøvenleg energiberar, må vi ta omsyn til korleis hydrogenet blir framstilt. Hydrogen til drivstoff finst ikkje fritt i naturen, men må framstillast frå andre stoff. Nokre av desse prosessane bidreg til utslepp av CO2.

Bli kjent med ulike måtar å produsere hydrogengass på, og vurder miljøpåverknad. Kva kan hydrogen brukast til? Og ikkje minst, er det farleg?

Læringsressursar

Hydrogen – energi for framtida?

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Hydrogen som energiberar

  Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Forsøk: Hydrogen som energiberar – Energikjede

  Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff