Hopp til innhald

  1. Home
  2. Naturfag PåbyggChevronRight
  3. Energi for framtidaChevronRight
  4. Batteri og brenselceller - energi på fartaChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Batteri og brenselceller - energi på farta

Det er vanskeleg å tenkje seg eit moderne liv uten batteri. Prinsippet for korleis batteri kan gi straum har vore kjent lenge, men teknologien blir utvikla og batteria blir stadig betre.

Kvinne kobler bærbar lader til mobiltelefon. Foto.

Frå galvaniske element til moderne brenselceller

Det har skjedd mykje sidan Galvani og Volta la grunnlaget for teknologien vi bruker i dagens batteri. I dette emnet skal du skal få sjå korleis batteriteknologien har utvikla seg, frå dei første galvaniske elementa til dagens moderne brenselceller.

I dag bruker vi batteri til mykje av det som gjer kvardagen lettare for oss. Tidlegare blei det brukt miljøskadelige stoff i batteria, men det er ikkje så vanleg i dag. Likevel er det problem knytt til bruk av batteri. Ressursane som må til for å lage batteri er ikkje fornybare, og dei blir ofte vunne ut på måtar som verken er etiske eller miljøvenlege.

Batteri er ein praktisk måte å lagre elektrisitet på, fordi vi kan lagre store mengder som vi kan ta med oss når vi er på farta. Batteria er energibærarar som blir med oss inn i framtida, eller?

Læringsressursar

Batteri og brenselceller - energi på farta

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?