1. Home
  2. NaturfagChevronRight
  3. Ernæring og helseChevronRight
  4. Grunnleggjande kjemiChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Grunnleggjande kjemi

Du må kunne litt kjemi for å kunne lære om mange emne i naturfag. Her får du ei kort innføring i sentrale omgrep og fenomen.

To ungdommer i hvite frakker i kjemilaboratorium. Foto.

Alt er kjemi

Mykje av det som skjer i kroppen og i naturen, er kjemiske reaksjonar. Stoff til repetisjon i kjemi finn du derfor i starten av dette temaet. Denne innleiinga er også viktig for temaa "Stråling og radioaktivitet" og "Energi for framtiden".

Læringsressursar

Grunnleggjande kjemi