Hopp til innhald

  1. Home
  2. NaturfagChevronRight
  3. Berekraftig utviklingChevronRight
  4. PopulasjonsutviklingChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Populasjonsutvikling

Har du stussa over at det somme år er utruleg mange lemen i fjellet, men ikkje eit einaste eitt å sjå neste år? Kvifor er det slik? Kva er det som påverkar lemenpopulasjonen og får han til å variere så mykje frå år til år?

Befolkningsutvikling. Illustrasjon.

Dette emnet handlar om populasjonar og kva som påverkar mengda av ein art i eit område. Du skal lære om ulike vekstkurver, og kva som kjenneteiknar populasjonsutviklinga hos oss menneske. Kunnskap om biologisk mangfald og kva som skjer i naturen når framande arter kjem inn i eit område, høyrer òg inn under dette emnet.

Læringsressursar

Populasjonsutvikling

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter