Hopp til innhald

  1. Home
  2. Naturfag PåbyggChevronRight
  3. Berekraftig utviklingChevronRight
  4. Feltarbeid – vi undersøkjer eit økosystemChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Feltarbeid – vi undersøkjer eit økosystem

I feltarbeidet skal du undersøkje og skildre suksesjonsprosessar i eit økosystem. Det vil seie at du skal studere korleis miljøet og utvalet av artar endrar seg over tid, til dømes etter snauhogst eller når ein åker blir lagt brakk. Her finn du forslag til korleis du kan gjennomføre feltarbeidet.

Fangst av smådyr i vatnet med håv. Foto.

Læringsressursar

Feltarbeid – vi undersøkjer eit økosystem