Hopp til innhald

 1. Home
 2. NaturfagChevronRight
 3. Berekraftig utviklingChevronRight
 4. Feltarbeid – vi undersøkjer eit økosystemChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Feltarbeid – vi undersøkjer eit økosystem

I feltarbeidet skal du undersøkje og skildre suksesjonsprosessar i eit økosystem. Det vil seie at du skal studere korleis miljøet og utvalet av artar endrar seg over tid, til dømes etter snauhogst eller når ein åker blir lagt brakk. Her finn du forslag til korleis du kan gjennomføre feltarbeidet.

Fangst av smådyr i vatnet med håv. Foto.

Læringsressursar

Feltarbeid – vi undersøkjer eit økosystem

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Feltarbeid: Suksesjon på eit jorde som ligg brakk

  Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Feltarbeid: Suksesjon og forureining i ein bekk

  Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Feltarbeid: Suksesjonsprosessar i vegskjering

  Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Feltarbeid: Suksesjon i skog

  Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • Det er ikkje noko kjernestoff tilgjengeleg for oppgaver og aktiviteter.

SubjectEmne

Ekstern læringsressurs

 • ExternalLearningResourceEksterne ressurser

  Oppslagsverk for feltarbeid

  Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • Det er ikkje noko kjernestoff tilgjengeleg for ekstern læringsressurs.