Hopp til innhald

 1. Home
 2. NaturfagChevronRight
 3. Berekraftig utviklingChevronRight
 4. Berekraftig framtidChevronRight
 5. På jakt etter marine ressursarChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

På jakt etter marine ressursar

Korallandskap

Oppgåve

 • Bruk det interaktive kartet frå Miljøstatus.no.
 • Klikk «Vis forklaring» for å sjå kva dei ulike symbola og fargane tyder.
 • Klikk «Utforsk kart» for å opne kartet på Miljøstatus.no sine sider. Her kan du velje å vise fleire/færre tema i kartet.
 1. Kvar i Noreg finst det førekomstar av korallrev? Kvar finst ditt næraste korallrev?
 2. Finn ut kva korrallrev er. Kvifor er korallrev viktige for det biologiske mangfaldet i havet?
 3. Kvar i Noreg finst det viktige førekomstar av tareskog?
 4. Finn ut kvifor tareskog er eit viktig økosystem i havet.
 5. Kva for ulike typar oppdrettsanlegg kan du finne i kartet?
 6. Finn du område der oppdrettsanlegg og korallrev er i nærleiken av kvarandre? Kan korallar bli påverka av aktiviteten på eit oppdrettsanlegg? Prøv å finne ut meir om dette på Internett.

Læringsressursar

Berekraftig framtid

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?