Hopp til innhald

 1. Home
 2. Naturfag PåbyggChevronRight
 3. Berekraftig utviklingChevronRight
 4. Berekraftig framtidChevronRight
 5. På jakt etter marine ressursarChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåve

På jakt etter marine ressursar

FooterHeaderIconFooter iconLK20FooterHeaderIconFooter iconLK06
Korallandskap

Oppgåve

 • Bruk det interaktive kartet frå Miljøstatus.no.
 • Klikk «Vis forklaring» for å sjå kva dei ulike symbola og fargane tyder.
 • Klikk «Utforsk kart» for å opne kartet på Miljøstatus.no sine sider. Her kan du velje å vise fleire/færre tema i kartet.
 1. Kvar i Noreg finst det førekomstar av korallrev? Kvar finst ditt næraste korallrev?
 2. Finn ut kva korrallrev er. Kvifor er korallrev viktige for det biologiske mangfaldet i havet?
 3. Kvar i Noreg finst det viktige førekomstar av tareskog?
 4. Finn ut kvifor tareskog er eit viktig økosystem i havet.
 5. Kva for ulike typar oppdrettsanlegg kan du finne i kartet?
 6. Finn du område der oppdrettsanlegg og korallrev er i nærleiken av kvarandre? Kan korallar bli påverka av aktiviteten på eit oppdrettsanlegg? Prøv å finne ut meir om dette på Internett.
Sist oppdatert 02.06.2017
Tekst: Thomas Bedin (CC BY-SA)

Læringsressursar

Berekraftig framtid

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?