Hopp til innhald

  1. Home
  2. NDLA filmChevronRight
  3. FilmkunnskapChevronRight
  4. FilmproduksjonChevronRight
  5. Kamera går: Norsk filmproduksjon gjennom 75 årChevronRight
  6. Norsk filmhistorieChevronRight
LearningPath
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Når du har jobba med denne læringsstien, skal du

  • kjenne til sentrale filmar og filmprodusentar frå ulike epokar i norsk filmhistorie
  • kunne presentere ein sentral film frå norsk filmhistorie for andre
  • forstå korleis filmar speglar tidsånd og tematikk i den tidsperioden dei blir til
  • kunne gjere greie for korleis filmane speglar samfunnet sitt syn på kjønnsroller og samliv