Hopp til innhald

  1. Home
  2. NorskChevronRight
  3. Skriftleg tekstskapingChevronRight
  4. Å skrive kreativtChevronRight
  5. Idéutvikling i kreativ tekstChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Idéutvikling i kreativ tekst

Idéfasen, det du gjer før du byrjar å skrive på sjølve teksten, er kanskje den viktigaste skrivefasen. Det gjeld alle teksttypar og sjangrar, men ikkje minst når du skal skrive kreative tekstar.

En tyv stjeler en lyspære. Grafisk.
Å utvikle eigne idéar inneber ofte å hente inspirasjon frå fleire stader og "stele idéar" som du vidareutviklar.

Ein kreativ tekst tek for seg eit tema frå fleire ulike innfallsvinklar. Då er det lurt å bruke eigne tankar og assosiasjonar, men også andre kjelder for å finne informasjon og inspirasjon. Jo meir du gjer ut av dette forarbeidet, dess enklare er det å få idéar til korleis du kan skrive om temaet.

Det er viktig at du i denne idéfasen skriv ned alle tankane, innspela og informasjonen som stikkord, og utan å avgrense kva som skal med. Alt er relevant i denne fasen. Det er først når du skal byrje å strukturere og skrive teksten din at du skal velje ut kva du vil bruke.

Følg stega i ein idéutviklingsprosess.

  • Du kan skrive rett inn i skriveboksane i denne malen.
  • Når du er ferdig med øvinga, eksporterer du heilt enkelt det du har skrive til eit tekstbehandlingsprogram, og så lagrar du teksten på din eigen pc.

Læringsressursar

Å skrive kreativt

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter