Hopp til innhald

 1. Home
 2. NorskChevronRight
 3. Språket som moglegheitChevronRight
 4. Retorikk og argumentasjonChevronRight
 5. RetorikkChevronRight
 6. Etos, patos og logosChevronRight
LearningPath
Du er no inne i ein læringssti

Introduksjon

Etter å ha følgt denne læringsstien skal du

 • kunne forklare kva retorikk er
 • kjenne til dei tre retoriske appellformene etos, patos og logos
 • ha trent på å nytte desse appellformene  
 • kjenne att ulik argumentasjon i tekstar
 • kunne lage din eigen tale der du nyttar retoriske verkemiddel